Program Les ve škole

je dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno více než 3400 škol z 23 zemí světa.

Pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také v terénu. Program Les ve škole vede pedagogy k tomu, aby své žáky učili o lese přímo v lese, a to pomocí pozorování a prožitků. Samotnou výuku na školách realizují přímo pedagogové podle připravených metodik, které pro ně tvoříme v souladu s RVP a v duchu „školy hrou“ a aktivního učení.


V České republice je v programu Les ve škole 300 základních škol, přírodovědných kroužků nebo družin.

Přidejte se k nám!


Žák, který se účastní programu:

Má rád les

Využívá jej k odpočinku a ke hrám. Les je pro něj místem pro hru i kreativní tvoření. Vytváří si osobní vztah k rostlinám, živočichům, konkrétním místům i lesu jako celku.

Zkoumá les

Pomocí pozorování i studia zkoumá děje, které se tu odehrávají a zajímá se o vzájemný vliv člověka a lesa. Získané znalosti dokáže uplatnit i v jiných ekosystémech.

Pečuje

o zelená místa ve svém okolí, přímo v lese, parku, či v truhlíku, i skrze zapojení dalších dětí či dospělých. Účastní se lokálních i mezinárodních aktivit na podporu ochrany přírody.

Šetří

a upřednostňuje dřevo (nejlépe z trvale ohospodařovaných lesů) před jinými materiály tam, kde je to možné. Šetří množství spotřebovaného dřeva a třídí papír jako cennou surovinu.

Metodiky


Lexikon lesních skřítků

Domácí skřítci našli starý lexikon s chybějícími stránkami, který je kouzlem přenesl do lesa. Žáci ...

zobrazit

Tajemství vody v lese

Les se ocitl v úzkých. Vzali si jej na mušku Vodomorové, bytosti, které pasou po vodě a dokážou ji vysát do ...

zobrazit

Lesní rovnováha

Na Zemi kdysi žili bájní Stromovousové, stvořitelé lesa. Po nějaké době chtěli zjistit, jak se jejich lesům ...

zobrazit

Proč do lesa

Co nás v lese baví? A čeho se obáváme? Roční plán pro šestý ročník dá odpověď na to, jak si poradit s ...

zobrazit

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Vykoukl z lesa nový roční plán? Nebo Vás pozveme na seminář? Přihlaste se k odběru lesního zpravodaje!