Důvody

Proč chodit ve výuce ven? Žáci se budou v dalších hodinách lépe soustředit, budou zdravější, zlepší se jejich vzájemná komunikace a lépe se poznají. A to je všechno? Přesvědčíme Vás, že jde o mnohem víc :-)


Prozkoumali jsme přes 60 děl odborné literatury a zjistili, že výzkumy ve svém celku jednoznačně prokazují význam přímého kontaktu s přírodou pro fyzické a psychické zdraví dětí, pro jejich sociálně zdravé chování i jako předpoklad pro vytváření odpovědného postoje k životnímu prostředí. Děti jsou pozornější, lépe se soustředí, snáze komunikují, jsou lépe naladěny a mají větší motivaci k učení. Díky tomu, že se učí prostřednictvím objevování a zkoumání, dokážou si získané poznatky lépe zapamatovat, lépe pochopí přírodní zákonitosti a jejich souvislosti. Výuka je přitom bezesporu daleko víc baví.

„Pro děti je kontakt s lesem velkým přínosem. V dnešní přetechnizované a uspěchané době, když jsem je dnes vzala ven, tak odpoledne budou mít zase chuť jít ven, do lesa. Když budeme ve třídě, sednou si k počítači nebo k tabletu. Když jim ukážu, co všechno v lese je, určitě se díky tomu do přírody dostanou lépe a častěji.“

Andrea Tláskalová, ZŠ Josefa Václava Sládka, Zbiroh


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Vykoukl z lesa nový roční plán? Nebo Vás pozveme na seminář? Přihlaste se k odběru lesního zpravodaje!