Přihlášení do programu

Lesem pěkně popořadě - jak se přihlásit, jak programem začít, co Vás v něm čeká a jak Vás odměníme na konci každého školního roku.


1. Přihlaste se do programu a na školu Vám přijde balíček výukových materiálů.

  • Přihlásit se může pedagog základní školy (případně i MŠ) se třídou, školní družina, přírodovědné kroužky, domácí školáci apod.
  • Zapojeným subjektem je škola nebo organizace bez ohledu na to, kolik tříd program realizuje

2. Seznamte se s ročním plánem lesních aktivit a navrženými cíli pro Vaši třídu

  • Již vyšel roční plán pro 1. třídu, 2. třídu, 3. třídu, 4. třídu, 5. třídu, 6. třídu a spojený pro 8. a 9. třídu.  Během roku 2017 připravujeme plán pro poslední, a to 7. třídu.

3. Navštivte některý z našich seminářů, shlédněte on-line webinář nebo požádejte o osobní konzultaci. Konzultace poskytujeme učitelům ZDARMA.
4. Učíte třídu, pro kterou jsme ještě nevydali roční plán aktivit? 

  • Přiřazení k ročníku je pouze doporučené. Máte-li třídu věkově blízkou, můžete využít roční plán pro jiný ročník (např. se sedmáky projít roční plán pro 6. nebo 8. třídu). 
  • Formulujte si vlastní cíle aktivit, které vycházejí z cílů programu Les ve škole, a vytvořte si pro aktivity časový harmonogram. Cíle k aktivitám formulujte konkrétně tak, aby bylo po skončení aktivity možné zhodnotit, zda a do jaké míry bylo cílů dosaženo. Při formulaci cílů se můžete inspirovat těmi, které jsou uvedené na začátku každé lekce v již vydaných ročních plánech.
  • Inspiraci pro Váš plán najdete i v našich dalších výukových materiálech programu. 
  • Více o začlenění výuky do programu

5. Pusťte se do toho a jděte s žáky ven. Během roku byste měli zvládnout alespoň dvě výpravy do lesa, na školní zahradu nebo do parku.
6. Zážitky a výsledky Vaší práce si dobře uchovejte. Na konci roku se vám budou hodit do Ozvěn z lesa.
7. Za Vaši práci v programu Vás odměníme Certifikátem lesní třída. Zároveň se stanete patrony kousku pralesa na Ještědu!

Přihlášením do programu získáte kvalitní výukové materiály pro jednotlivé ročníky základních škol, naši pravidelnou podporu a možnost zapojit se do kampaní zastřešující mezinárodní organizace LEAF.

Do programu je nyní zapojeno více než 300 spokojených škol. Pojďte do toho s námi!

PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU ZDE

Přihlásit se můžete kdykoliv během školního roku. Přihlášení je na dobu neurčitou. Pokud se škola sama aktivně neodhlásí, počítáme stále s tím, že v programu pokračuje další školní rok a na jeho začátku Vám zašleme fakturu a nově vydané materiály.

Cena programu Les ve škole:

800,- (v prvním roce zapojení do programu)

500,- (v dalších letech)

Ceny platí pro celou školu bez ohledu na počet zapojených tříd.
Platba probíhá přes elektronickou fakturu vystavenou na IČO školy, kterou zasíláme na e-mail kontaktní osoby.


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa? Přihlaste se k odběru newsletteru.