Pod nebem Země (5. ročník)

Tématem nové učebnice pro pátý ročník jsou podoby lesa a jeho obyvatel v různých podmínkách. Planeta Země je v neustálé proměně a život je úplně ve všem a všude.


Stupeň ZŠ: První
Doporučený ročník: 5. třída
Téma: Podoby lesa v různých podmínkách

Chceme žákům ukázat rozmanitost na několika příkladech. Chceme podnítit zvědavost a chuť pátrat dál.

Žák...

… vlastními slovy popíše, proč jsou na Zemi různá podnebí.

… uvede příklady adaptací rostlin a živočichů na abiotické podmínky prostředí (zejména vodu a teplotu).

… po určenou dobu průběžně sleduje stanoviště dle vlastního výběru a jednoduše zaznamenává jeho abiotické podmínky.

… vyhledá v terénu mírného pásu stanoviště, která se svými abiotickými podmínkami podobají některým
z jiných podnebí.

… podle zadaných abiotických podmínek vytvoří a popíše rostlinný nebo živočišný druh, který je na ně adaptovaný.

Ještě váháte, jestli s žáky pracovat podle této metodiky?

Přečtěte si názory páťáků ze ZŠ Jílové u Prahy, kteří nám pomáhali metodiku testovat. 


Stáhněte si materiály pro učitele Elektronický balíček Příbuzní na cestách k metodice pro pátou třídu. 

Stáhnout pracovní listy

Stáhnout foto

Stáhnout rozhovor


Bohužel se nám při tisku metodiky vloudila technická chybka a součástí metodiky není kompletní pracovní list Lesní třída se představuje.

Najdete ho ke stažení tady. Omlouváme se.

Roční plány aktivit Ukázka ke stažení

Pod nebem Země  (5. ročník)

Metodika pro páťáky - fotky z testování

Pod nebem Země


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa? Přihlaste se k odběru newsletteru.