Pod nebem Země (5. ročník)

Tématem nové učebnice pro pátý ročník jsou podoby lesa a jeho obyvatel v různých podmínkách. Planeta Země je v neustálé proměně a život je úplně ve všem a všude.


Stupeň ZŠ: První
Doporučený ročník: 5. třída
Téma: Podoby lesa v různých podmínkách

Chceme žákům ukázat rozmanitost na několika příkladech. Chceme podnítit zvědavost a chuť pátrat dál.

Žák...

… vlastními slovy popíše, proč jsou na Zemi různá podnebí.

… uvede příklady adaptací rostlin a živočichů na abiotické podmínky prostředí (zejména vodu a teplotu).

… po určenou dobu průběžně sleduje stanoviště dle vlastního výběru a jednoduše zaznamenává jeho abiotické podmínky.

… vyhledá v terénu mírného pásu stanoviště, která se svými abiotickými podmínkami podobají některým
z jiných podnebí.

… podle zadaných abiotických podmínek vytvoří a popíše rostlinný nebo živočišný druh, který je na ně adaptovaný.

 

Tato metodika z Lesa teprve vykoukne - od ledna do května 2017 probíhá testování na deseti vybraných školách.

V září 2017 by měla metodika doputovat do všech zapojených škol. 

Učíte třídu, pro kterou jsme ještě nevydali roční plán? Co dělat, vám poradíme ZDE.

Podívejte se na metodiky pro blízké ročníky a pracujte dle nich - 4. třída a 6. třída.

Roční plány aktivit

Pod nebem Země  (5. ročník)

Metodika pro páťáky

Pod nebem Země


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Vykoukl z lesa nový roční plán? Nebo Vás pozveme na seminář? Přihlaste se k odběru lesního zpravodaje!