Pod nebem Země (5. ročník)

Tématem nové učebnice pro pátý ročník jsou podoby lesa a jeho obyvatel v různých podmínkách. Planeta Země je v neustálé proměně a život je úplně ve všem a všude.


Stupeň ZŠ: První
Doporučený ročník: 5. třída
Téma: Podoby lesa v různých podmínkách

Chceme žákům ukázat rozmanitost na několika příkladech. Chceme podnítit zvědavost a chuť pátrat dál.

Žák...

… vlastními slovy popíše, proč jsou na Zemi různá podnebí.

… uvede příklady adaptací rostlin a živočichů na abiotické podmínky prostředí (zejména vodu a teplotu).

… po určenou dobu průběžně sleduje stanoviště dle vlastního výběru a jednoduše zaznamenává jeho abiotické podmínky.

… vyhledá v terénu mírného pásu stanoviště, která se svými abiotickými podmínkami podobají některým
z jiných podnebí.

… podle zadaných abiotických podmínek vytvoří a popíše rostlinný nebo živočišný druh, který je na ně adaptovaný.


Stáhněte si materiály pro učitele Elektronický balíček Příbuzní na cestách k metodice pro pátou třídu. 

Stáhnout pracovní listy

Stáhnout foto

Stáhnout rozhovor


Tato metodika po ročních přípravách v září 2017 míří do všech zapojených škol. 

Roční plány aktivit Ukázka ke stažení

Pod nebem Země  (5. ročník)

Metodika pro páťáky - fotky z testování

Pod nebem Země


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Vykoukl z lesa nový roční plán? Nebo Vás pozveme na seminář? Přihlaste se k odběru lesního zpravodaje!