Svět různýma očima (8. a 9. ročník)

Jak se domluvit, když si každý přeje něco jiného? Kdo koho potřebuje - les nás nebo my les? Osmáci a deváťáci dumali nad tím, o čem a jak se lidé přou.


Stupeň ZŠ: Druhý
Doporučený ročník: Osmý a devátý ročník ZŠ

Žáci osmých a devátých tříd analyzují ekologické nebo sociální problémy a konflikty a navrhují řešení. Zhodnotí stav péče o les ve svém okolí a případně navrhnou strategii, jak ji zlepšit směrem k trvale udržitelnému hospodaření. Navrhnou změny i ve spotřebitelských návycích (dřevo místo plastu, recyklovaný papír apod.).

Témata:

- v čem se liší problém a konflikt

- kdo hraje v konfilktech roli, jaké zastává názory, hodnoty a proč

- jak můžeme konflikt vyřešit, nejlépe ke spokojenosti všech stran

A co žáci, kteří roční plán ověřovali, skutečně dokázali? Podívejte se sami!

 

Ukázka ke stažení

Svět různýma očima (8. a 9. ročník)

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Vykoukl z lesa nový roční plán? Nebo Vás pozveme na seminář? Přihlaste se k odběru lesního zpravodaje!