Vítejte v Lese
Les ve škole je dlouhodobý mezinárodní program pro školy.
Přátelství školy a lesa
Učitelům nabízíme výukové materiály a semináře.
Moderní metody výuky
S metodikami Lesa ve škole bude výuka snazší a žáci si ji víc užijí.

Program Les ve škole

je dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno okolo 7300 škol z 26 zemí světa.

Pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také v terénu. Program Les ve škole vede pedagogy k tomu, aby své žáky učili o lese přímo v lese, a to pomocí pozorování a prožitků. Samotnou výuku na školách realizují přímo pedagogové podle připravených metodik, které pro ně tvoříme v souladu s RVP a v duchu „školy hrou“ a aktivního učení.


„Sluší se, abychom se učili pokud možno nikoli z knih, nýbrž z velké knihy přírody, od nebes i země, do dubů a buků.“

Jan Amos Komenský, Velká didaktika

 

Přidejte se k nám!

 


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Žák, který se účastní programu:


Má rád les

Využívá jej k odpočinku a ke hrám. Les je pro něj místem pro hru i kreativní tvoření. Vytváří si osobní vztah k rostlinám, živočichům, konkrétním místům i lesu jako celku.

Zkoumá les

Pomocí pozorování i studia zkoumá děje, které se tu odehrávají a zajímá se o vzájemný vliv člověka a lesa. Získané znalosti dokáže uplatnit i v jiných ekosystémech.

Pečuje

o zelená místa ve svém okolí, přímo v lese, parku, či v truhlíku, i skrze zapojení dalších dětí či dospělých. Účastní se lokálních i mezinárodních aktivit na podporu ochrany přírody.

Šetří

a upřednostňuje dřevo (nejlépe z trvale ohospodařovaných lesů) před jinými materiály tam, kde je to možné. Šetří množství spotřebovaného dřeva a třídí papír jako cennou surovinu.

Metodiky


Les všemi smysly (1. ročník)

Les všemi smysly (1. ročník)

Jak voní les? A jak chutná? Les zkoumáme očima, můžeme ho poslouchat, ochutnat, ohmatat i ...

zobrazit
Lexikon lesních skřítků (2. ročník)

Lexikon lesních skřítků (2. ročník)

Domácí skřítci našli starý lexikon s chybějícími stránkami, který je kouzlem přenesl ...

zobrazit
Tajemství vody v lese (3. ročník)

Tajemství vody v lese (3. ročník)

Les se ocitl v úzkých. Vzali si jej na mušku Vodomorové, bytosti, které pasou po vodě a ...

zobrazit
Lesní rovnováha (4. ročník)

Lesní rovnováha (4. ročník)

Na Zemi kdysi žili bájní Stromovousové, stvořitelé lesa. Po nějaké době chtěli zjistit, ...

zobrazit