Družina je víc než hlídárna
Nová metodika Družiny venku ke stažení zdarma
zobrazit
Zkusme to jinak. S radostí
Nová metodika Družiny venku ke stažení zdarma
zobrazit

Program Les ve škole

je dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno okolo 7300 škol z 26 zemí světa.

STÁHNĚTE SI NOVOU PUBLIKACI DRUŽINY VENKU 

 

Pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také v terénu. Program Les ve škole vede pedagogy k tomu, aby své žáky učili o lese přímo v lese, a to pomocí pozorování a prožitků. Samotnou výuku na školách realizují přímo pedagogové podle připravených metodik, které pro ně tvoříme v souladu s RVP a v duchu „školy hrou“ a aktivního učení.


„Sluší se, abychom se učili pokud možno nikoli z knih, nýbrž z velké knihy přírody, od nebes i země, do dubů a buků.“

Jan Amos Komenský, Velká didaktika


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Žák, který se účastní programu:


Má rád les

Využívá jej k odpočinku a ke hrám. Les je pro něj místem pro hru i kreativní tvoření. Vytváří si osobní vztah k rostlinám, živočichům, konkrétním místům i lesu jako celku.

Zkoumá les

Pomocí pozorování i studia zkoumá děje, které se tu odehrávají a zajímá se o vzájemný vliv člověka a lesa. Získané znalosti dokáže uplatnit i v jiných ekosystémech.

Pečuje

o zelená místa ve svém okolí, přímo v lese, parku, či v truhlíku, i skrze zapojení dalších dětí či dospělých. Účastní se lokálních i mezinárodních aktivit na podporu ochrany přírody.

Šetří

a upřednostňuje dřevo (nejlépe z trvale ohospodařovaných lesů) před jinými materiály tam, kde je to možné. Šetří množství spotřebovaného dřeva a třídí papír jako cennou surovinu.

Metodiky


Publikace Družiny venku

Publikace Družiny venku

STAŇTE SE LESNÍ DRUŽINOU. Poradíme vám, jak na to, aby si děti ve vaší družině užily ...

zobrazit
Les všemi smysly (1. ročník)

Les všemi smysly (1. ročník)

Jak voní les? A jak chutná? Les zkoumáme očima, můžeme ho poslouchat, ochutnat, ohmatat i ...

zobrazit
Lexikon lesních skřítků (2. ročník)

Lexikon lesních skřítků (2. ročník)

Domácí skřítci našli starý lexikon s chybějícími stránkami, který je kouzlem přenesl ...

zobrazit
Tajemství vody v lese (3. ročník)

Tajemství vody v lese (3. ročník)

Les se ocitl v úzkých. Vzali si jej na mušku Vodomorové, bytosti, které pasou po vodě a ...

zobrazit