Ohlasy učitelů

Co o programu Les ve škole říkají učitelé? Přečtěte si komentáře od našich pedagogů.

"Díky vašim skvělým programům se nám daří vnést dobrodružství a radost do dnešní doby." 
Monika Waksmundská 

„S projektem Les ve škole pracuji již 6. rokem a patří mezi moje nejlepší projekty. Baví to mě i děti a to je nejdůležitější.“
Hana Olšáková, ZŠ Dubňany

„Učení v přírodě je pro mě smysluplné a přirozené. Děti jsou spokojené, mají dobrou náladu a navíc jsou více pozorné.“
Dagmar Židů, ZŠ Turnov

„Mám radost, že se mi podařilo mé nadšení pro program Les ve škole a Družiny venku přenést na celou školní družinu, kdyby to nevyšlo, měla jsem v plánu „jet   v tom  sama“ . Získala jsem podporu vedení školy a tím i větší prostor pro pobyt venku pro celou družinu Děti se přestaly bát deště. Při prvním zmoknutí to byl nářek, pláč, prší, nastydnu, máma se bude zlobit. Stačil drobný trik-nosit na vycházky celty. Při dešti je  krajní čtvrťáci nesli nad prvňáky. Samozřejmě  jsme zmokli, ale ta soudržnost a pocit ochrany - to je krásný výsledek. Vaření šípkového čaje na dřívkovém vařiči uprostřed lesa s výhledem na naše město. Výrobu a instalaci hmyzích hotelů. Děti se přestaly bát lesa. A já osobně jsem ráda, že mohu své znalosti přírody a tábornictví poslat dál.“
Jana Kovaříková, 14. ZŠ Plzeň

„Žáky tento program velmi bavil a to se odrazilo nejen na jejich znalostech, ale i na zaangažovanosti do školní práce. Žáci si mohli hlouběji uvědomit souvislosti v probíraném tématu. Velmi oceňuji metodické vedení a pestrost námětů pro jednotlivé lekce.“ 
Barbora Soukupová, ZŠ Lužná

„Oceňuji velké množství inspiračních materiálů, skvělých nápadů, utřídění poznatků a pojmů a hezké grafické zpracování metodik.“
Kateřina Klímová, ZŠ Deblín

„Ve volné přírodě jsou děti mnohem bezprostřednější a mohou více projevit své osobnostní rysy. Navíc spojujeme výuku s praxí a např. živá ještěrka v lese je stokrát zajímavější než na obrázku.“ 
Jana Vejmelková, ZŠ Fantova Kaplice

„Nejvíc si užívám toho, jak si děti vytváří pozitivní vztah k lesu. Les jim nabízí obrovské možnosti pro objevování, ale i pro spontánní hru a tvoření. Děti jsou v lese šťastné.“ 
Marta Mlčochová, ZŠ Strážovice

"Zjednodušuje práci učitele. Přínosný je hotový lesní deník, do kterého žáci postupně v daných ročních obdobích zapisují své poznatky a zážitky z lesa." 
Lumír Novák, Masarykova ZŠ Melč

"Přírodní pozorování – to děti milují, když si na to „přijdou samy!" 
Ivana Musilová, ZŠ Deblín

"Jsme přesvědčeni, že prolínání výuky a programu Les ve škole je obrovskou příležitostí propojit mnoho předmětů. Rádi pracujeme s dětmi mimo školní budovu – užili jsme si to." 
Andrea Hendrichová, ZŠ Roudnice nad Labem 

„Vaše práce se daří dokonale. Tento program lze zařadit do mnoha předmětů, děti se dozví opravdu mnoho nových poznatků a co víc, velice se na každou lekci těší a ptají se samy, kdy už zase budeme dělat lesní deníky a plnit úkoly se skřítky. Upřímně metodika mi ulehčila spoustu práce s vymýšlením námětů a hledáním vhodných materiálů. Metodika je velmi hezky a precizně zpracovaná, takže stačí najít danou lekci a dát se do práce. Žáci se nenásilnou formou učí spolupracovat, pomáhat si navzájem, ale i těm, co si sami pomoci nedokáží. Při psaní dopisu skřítkům vedli dlouhé diskuze, jak vhodně a srozumitelně napsat dopis. Je patrné, že je příběh skřítků moc zaujal. Co jsem si nejvíc užila? Chuť dětí poznávat a učit se něco nového. S takovým zájmem se často neshledávám.“ 
Petra Smutná, ZŠ České Heřmanice

„Témata byla velmi dobře zpracovaná. Aktivity byly přehledné, spousta materiálů k využití jako výukových pomůcek. Výborné byly plakátky, které tvořily propojený les. Zahráli jsme si i plno nových, zajímavých her z vašeho plánu. Přestože jsme pracovali podle metodiky pro 2. ročník, byla dobře využitelná pro náš přírodovědný kroužek, kde je věkově smíšená skupina dětí.“ „V metodice jsem objevila spoustu zajímavých her nejen do přírody. Z jednotlivých karet jsem získala zalaminováním výbornou výukovou pomůcku nejen do hodin přírodovědného kroužku.“ 
Kamila Bímová, ZŠ J. A. Komenského Kly, okres Mělník

„Školní rok s vaší pomocí – výukovými materiály byl určitě zajímavější pro žáky i pro mě. Zjistila jsem, že žáci rádi pracují v terénu a dávají přednost kratším pracovním listům a jednoduchým úkolům.“ 
Martina Švorcová, ZŠ Kladno, Doberská

"Lesu jsme věnovali Daltonské vyučování, které jsme měli nazvané „Mise chuchelský háj“. V těchto hodinách žáci zachraňovali les od Vodomorů. K tomu jim pomohly jejich zkušenosti, které získávali v lese. Úkoly plnili ve skupinkách. Nejvíce je zaujalo pátrání po pobytových znameních, jejich sběr a následné prozkoumání pod mikroskopem. Velký úspěch také mělo pátrání po fosiliích ve zdejším lomu. V tomto školním roce se nám nepodařilo Chuchelský háj zachránit, a tak budeme pokračovat v příštím školním roce." 
Iva Suchomelová, ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle

"Hodně si povídáme o prožitých víkendech, o vycházkách a výletech. Nejvíce vítáme prožitkové činnosti a hry se zapojením všech smyslů v přírodě, protože tak je nám společně nejlépe a moc si takového učení užíváme. Uvítali jsme besedy s rodiči a s odborníky, kteří navštívili naši školu nejenom na Den Země.“ „Co jsem si nejvíc užila? Chůzi v terénu, focení krásných přírodních scenérií, barev, momentů a zábavná vyprávění žáků i rodičů o jejich zkušenostech s výpravami za poznáváním přírody." 
Jiřina Dvořáková, ZŠ Jílové

„Nejvíce užitečná byla práce na Lesních denících. Žáci v rámci projektu vycházeli do lesa se svými rodiči a kamarády mimo výuku, svá pozorování zapisovali. Museli tak třídit své myšlenky, přemýšlet nad tím, co viděli a jejich pozorování a nové poznatky se tak stávaly přirozeně trvalejšími.“ 
Eva Kopcová, ZŠ Lískovec

"Oceňuji zejména společenský přínos programu. Žáci se přirozeně naučili spolupracovat ve skupinách, které jsem jim v průběhu roku obměňovala, aby se navzájem lépe poznali. Pochopili, že každý má ve skupině důležitou roli a musí něčím přispět. Vždy nám zbyl prostor na dětské hry a tvoření a hlavně na pohyb, který děti v tomto věku potřebují." 
Diana Kotová, ZŠ Schulzovy sady


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa? Přihlaste se k odběru newsletteru.