Přihlášení do programu

Lesem pěkně popořadě - jak se přihlásit, jak programem začít, co vás v něm čeká a jak vás odměníme na konci každého školního roku.

1. Přihlaste se do programu a na školu vám přijde balíček výukových materiálů.

  • Přihlásit se může pedagog základní školy (případně i MŠ) se třídou, školní družina, přírodovědné a jiné zájmové kroužky, domácí školáci, komunitní školy apod.
  • Zapojeným subjektem je škola, organizace nebo soukromá osoba bez ohledu na to, kolik tříd program realizuje.

2. Seznamte se s ročním plánem lesních aktivit a navrženými cíli pro Vaši třídu

3. Navštivte některý z našich seminářů, shlédněte on-line webinář nebo požádejte o telefonickou konzultaci. Konzultace poskytujeme učitelům ZDARMA.

  • Přiřazení k ročníku je pouze doporučené. Máte-li třídu věkově blízkou, můžete využít roční plán pro jiný ročník (např. se sedmáky projít roční plán pro 6. nebo 8. třídu). Metodika pro prvňáčky se zase dá využít i v mateřské škole. 
  • Formulujte si vlastní cíle aktivit, které vycházejí z cílů programu Les ve škole, a vytvořte si pro aktivity časový harmonogram. Cíle k aktivitám formulujte konkrétně tak, aby bylo po skončení aktivity možné zhodnotit, zda a do jaké míry bylo cílů dosaženo. Při formulaci cílů se můžete inspirovat těmi, které jsou uvedené na začátku každé lekce v již vydaných ročních plánech.
  • Inspiraci pro Váš plán najdete i v našich dalších výukových materiálech programu. 
  • Více o začlenění výuky do programu

5. Pusťte se do toho a jděte s žáky ven. Během roku byste měli zvládnout alespoň dvě výpravy do lesa, na školní zahradu nebo do parku. Když zvládnete víc, jedině dobře! 

Naším cílem je, aby se každé dítě dostalo ven během vyučování alespoň na 5 hodin týdně. Chceme, aby výuka venku byla běžnou součástí vzdělávání. 

6. Zážitky a výsledky vaší práce si dobře uchovejte. Na konci roku se vám budou hodit do Ozvěn z lesa.
7. Za vaši práci v programu vás odměníme Certifikátem lesní třída. Zároveň se stanete patrony kousku Nového pralesa na Ještědu!

Přihlášením do programu získáte kvalitní výukové materiály pro jednotlivé ročníky základních škol, naši pravidelnou podporu, semináře zdarma, konzultace a možnost zapojit se do kampaní zastřešující mezinárodní organizace LEAF.

Do programu je nyní zapojeno více než 400 škol z celého Česka. Pojďte do toho s námi!


CHCI SE PŘIHLÁSIT DO PROGRAMU LES VE ŠKOLE


Přihlásit se můžete kdykoliv během školního roku. Přihlášení je na dobu neurčitou. Pokud se škola sama aktivně neodhlásí, počítáme stále s tím, že v programu pokračuje další školní rok a na jeho začátku Vám zašleme fakturu a nově vydané materiály.

Cena programu Les ve škole je od léta 2020 díky mnoha podporovatelům:

1.490,- (v prvním roce zapojení do programu)

990,- (v dalších letech)

Zvýhodněná cena pro MŠ - 990,- vstupní i pokračovací poplatek (v ceně metodiky pro 1. stupeň ZŠ a družiny)

Pro zajímavost - tuto cenu neplatíte: reálná cena plného servisu na celý rok pro 1 školu: 6 000 Kč (nezávisle na tom, kolik je zapojených pedagogů).

Ceny platí pro celou školu bez ohledu na počet zapojených tříd.
Platba probíhá přes elektronickou fakturu vystavenou na IČO školy, kterou zasíláme na e-mail kontaktní osoby.


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa? Přihlaste se k odběru newsletteru.