Proč učit venku

Proč chodit ve výuce ven? Žáci se budou v dalších hodinách lépe soustředit, budou zdravější, zlepší se jejich vzájemná komunikace a lépe se poznají. A to je všechno? Přesvědčíme vás, že jde o mnohem víc :-)

Prozkoumali jsme přes 60 děl odborné literatury a zjistili, že výzkumy ve svém celku jednoznačně prokazují význam přímého kontaktu s přírodou pro fyzické a psychické zdraví dětí, pro jejich sociálně zdravé chování i jako předpoklad pro vytváření odpovědného postoje k životnímu prostředí. Děti jsou pozornější, lépe se soustředí, snáze komunikují, jsou lépe naladěny a mají větší motivaci k učení. Díky tomu, že se učí prostřednictvím objevování a zkoumání, dokážou si získané poznatky lépe zapamatovat, lépe pochopí přírodní zákonitosti a jejich souvislosti. Výuka je přitom bezesporu daleko víc baví.

Dnes už mi stačí na novou látku venku 20 minut matematika venku i v zimě
 

"Když jsem začala učit venku, řešila jsem problémy dětí s roztěkaností, nepozorností. Ze třídy vyšly do prostředí, kde pro ně bylo hodně nových podnětů, které je rozptylovaly. S každou další hodinou se pro ně prostředí stávalo známější, přirozenější a děti se stávaly pozornější. 
Dnes už za 20 minut zvládnou zlomit klacek a hned mají zlomky. Díky čerstvému poprašku s opravdovou radostí! Kreslily do sněhu čtverce, které dělily různými způsoby na čtvrtiny, osminy a hned viděly různá řešení. Z kamínků zvládly třetiny, osminy... a ještě se zamyslely nad přizpůsobení živočichů zimním podmínkám. 
Překážkou v učení venku je teď asi jen moje zimomřivost :-), ostatní zvládáme!"
Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh (zapojená v projektu Mistři kolegiální podpory)

Více o venkovním učení se můžete dozvědět v nové knize Petra Daniše 

Tajemství školy za školou,

kterou najdete zdarma ke stažení zde. 

Výběr z knihy 10 + 1 doporučení, jak zavádět učení venku na úrovni školy:

Tajemství školy za školou

  • Začněte s málem a postupně přidávejte. Zkuste opakovaně učit venku pár aktivit. Vy i žáci si musíte na výuku venku nejprve zvyknout. Postupně přidávejte celé hodiny, choďte ven častěji a na delší dobu.
  • Udělejte učení venku oficiálním. Plánujte učení venku předem a vytvořte si pro něj prostor v rozvrhu. Zapracujte ho do vašich plánů výuky a do dokumentů školy. Vysvětlete výhody rodičům.
  • Vyhledávejte zdroje inspirace a příležitosti k dalšímu vzdělávání. Zkoušejte to, co se osvědčilo jiným. Mnoho nápadů, připravených lekcí a rozcestník k dalším programům a seminářům naleznete na www.ucimesevenku.cz.

 

PROČ UČIT VENKU? 

Prospíváte fyzickému zdraví žáků

  • Když jdete s žáky ve výuce ven, podporujete jejich zdraví. Předcházíte obezitě žáků, podporujete jejich kondici a rozvíjíte jejich pohybové schopnosti

Prospíváte psychickému zdraví žáků

  • Pohyb, hra a učení venku prospívá psychickému zdraví a pomáhá překonávat stres. Pohyb na čerstvém vzduchu zahání chmurné myšlenky

Podporujete vzájemné vztahy

  • Čas trávený venku umožňuje žákům poznat se mezi sebou i jinak než ve třídě. Vzájemně sdílí zážitky z přírody a mohou se bavit i o něčem jiném, než o škole. Zeleň snižuje stres a tak působí jako katalyzátor zdravého sociálního chování

Pěstujete v žácích kreativitu

  • Venkovní prostředí je plné inspirace, vybízí ke kreativním hrám a podporuje fantazii. Pobyt venku v dětech vzbuzuje větší představivost, na kterou zároveň mají dostatek prostoru

Podporujete jejich schopnost učit se a soustředit

  • Díky pohybu venku budou žáci soustředěnější a pozornější. Poznatky, které získají v přírodě a vlastní zkušeností, jsou pro žáky snáze zapamatovatelné. Kvalitně připravené učení venku bude žáky více bavit – a proto jim také lépe půjde :-)


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa? Přihlaste se k odběru newsletteru.