Proč učit venku

Proč chodit ve výuce ven? Žáci se budou v dalších hodinách lépe soustředit, budou zdravější, zlepší se jejich vzájemná komunikace a lépe se poznají. A to je všechno? Přesvědčíme Vás, že jde o mnohem víc :-)

Prozkoumali jsme přes 60 děl odborné literatury a zjistili, že výzkumy ve svém celku jednoznačně prokazují význam přímého kontaktu s přírodou pro fyzické a psychické zdraví dětí, pro jejich sociálně zdravé chování i jako předpoklad pro vytváření odpovědného postoje k životnímu prostředí. Děti jsou pozornější, lépe se soustředí, snáze komunikují, jsou lépe naladěny a mají větší motivaci k učení. Díky tomu, že se učí prostřednictvím objevování a zkoumání, dokážou si získané poznatky lépe zapamatovat, lépe pochopí přírodní zákonitosti a jejich souvislosti. Výuka je přitom bezesporu daleko víc baví.

„Pro děti je kontakt s lesem velkým přínosem. V dnešní přetechnizované a uspěchané době, když jsem je dnes vzala ven, tak odpoledne budou mít zase chuť jít ven, do lesa. Když budeme ve třídě, sednou si k počítači nebo k tabletu. Když jim ukážu, co všechno v lese je, určitě se díky tomu do přírody dostanou lépe a častěji.“

Andrea Tláskalová, ZŠ Josefa Václava Sládka, Zbiroh

Prospíváte fyzickému zdraví žáků

  • Když jdete s žáky ve výuce ven, podporujete jejich zdraví. Předcházíte obezitě žáků, podporujete jejich kondici a rozvíjíte jejich pohybové schopnosti

Prospíváte psychickému zdraví žáků

  • Pohyb, hra a učení venku prospívá psychickému zdraví a pomáhá překonávat stres. Pohyb na čerstvém vzduchu zahání chmurné myšlenky

Podporujete vzájemné vztahy

  • Čas trávený venku umožňuje žákům poznat se mezi sebou i jinak než ve třídě. Vzájemně sdílí zážitky z přírody a mohou se bavit i o něčem jiném, než o škole. Zeleň snižuje stres a tak působí jako katalyzátor zdravého sociálního chování

Pěstujete v žácích kreativitu

  • Venkovní prostředí je plné inspirace, vybízí ke kreativním hrám a podporuje fantazii. Pobyt venku v dětech vzbuzuje větší představivost, na kterou zároveň mají dostatek prostoru

Podporujete jejich schopnost učit se a soustředit

  • Díky pohybu venku budou žáci soustředěnější a pozornější. Poznatky, které získají v přírodě a vlastní zkušeností, jsou pro žáky snáze zapamatovatelné. Kvalitně připravené učení venku bude žáky více bavit – a proto jim také lépe půjde :-)


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa? Přihlaste se k odběru newsletteru.