Certifikovaných Lesních tříd je letos 120

Jak už je u nás vždycky před koncem školního roku zvykem, sbíráme od vás formou Ozvěn z lesa vaše příběhy a fotografie z venkovní výuky. Na oplátku od nás dostáváte certifikát Lesní třída a roční patronát nad Novým pralesem.

A víte, kolik tříd nám letos Ozvěny poslalo? Rekord jsme sice neudělali, letos jich je o jednu méně než loni, ale i tak je to číslo krásné. 120 tříd přijalo naši výzvu a poslalo nám Ozvěny z lesa plné inspirujících fotek z programu Les ve škole a výuky venku

V polovině června to ještě vypadalo, že se nám Ozvěn příliš nesejde. Ale jak se to tak stává, někdy věci honíme na poslední chvíli. Těsně před vypršením termínu se počet vyplněných dotazníků téměř zdvojnásobil. Za to vám patří velký dík. 

Vy, kteří jste dotazník pečlivě vyplnili a poslali nám potřebné fotografie, už byste se s dětmi měli těšit z Certifikátu Lesní třídy a bonusem, kterým je roční patronát nad Ještědským Novým pralesem

Jaké zážitky nejvíce utkvěly učitelům v hlavě? Tady jsou ukázky některých z nich: 

"Dětské společenství, návštěvy lesa, při kterých se děti dokázaly dohodnout bez problémů na jakékoliv spolupráci. Nejhezčí byla vánoční výprava ke krmelci a do skřítčí vesnice, kde jsem nechala omylem pod smrkem ležet tašku s dárečky pod stromeček ve třídě a samozřejmě igelitka byla objevena a dárečky rozdány už v lese, Vždyť je tam určitě nechal skřítčí král. Aspoň že přibalil prskavky." Zdenka Hurtová ze ZŠ a MŠ Drmoul. 

"Každou vycházku jsem si s dětmi užila. Cestou jsme si povídali, poznávali a pojmenovávali stromy, keře, kytičky i bylinky a užívali si krásné dny v přírodě. Jelikož spousta dětí sedí doma u počítačů, byl to pro ně zážitek." Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy 

"Užili jsme si všechno. Les milujeme." Jana Nováková, ZŠ Beroun Závodí 

"Celkově jsme si společně se žáky užili návštěvu lesa( lesoparku) a pobyt venku. Pro děti je prostředí podnětnější a celkově lépe na výuku reagovaly." Radka Lazorová, ZŠ Kamenická, Děčín

"Nejvíc jsme si užili dopisy od skřítků, hledání skřítků a z toho plynoucí nadšení a zápal dětí, s jakými do celé aktivity šly. Procházky do lesa, kdy děti začínaly vnímat les daleko více než předtím. Dětské zkoumání, pátrání, bádání..." Iva Krobová, ZŠ Krupka

Z velké části jste se shodli na tom, že program Les ve škole je využitelný kromě přírodovědy ve všech vyučovacích předmětech

Také jsme se vás ptali, zda-li děti chodí rády ven nebo je třeba nějak motivovat. 

Téměř všichni respondenti se shodují, že děti chodí ven velmi rády a naopak bývají zklamané, když se ven nejde. Je to pro ně velká odměna být mimo školní třídu. 

Zjišťovali jsme i, jak je to s výukou venku a inkluzivními žáky. 

71 % respondentů odpovědělo, že jim program Les ve škole a učení venku prospívá.

V přirozeném prostředí se cítí lépe. Musí být předem stanovená pravidla a potřebují mít jistotu, že svého asistenta nebo učitele pořád uvidí, nebo uslyší. Po několika vycházkách si zvyknou a těší se na dobrodružství.“ Jiřina Dvořáková, ZŠ Jílové u Prahy, 2. třída

Na závěr vaše shrnutí, jaké spatřujete výhody programu:

 • Usnadnění práce a úspora času s přípravou,
 • kopírovatelné materiály,
 • zábavné seznámení s probíranými tématy,
 • inspirace, hodně nápadů,
 • metodická návaznost,
 • dostat se mimo školu,
 • plakáty, kartičky, dopisy skřítků...
 • získání odbornějších znalostí,
 • získání nových vědomostí, jiný pohled na les (lepší). Zdokonalování práce ve skupinách. Vzájemný respekt, úcta a sdílení názorů.
 • Jasné pokyny,
 • snadnější plánování hodin,
 • připravené lesní deníky a pracovní listy,
 • propojení s jinými předměty,
 • oživení náplně školní družiny,
 • motivace žáků,
 • netradiční způsob výuky,
 • poznání kolektivu dětí,
 • rozzářené oči a zájem dětí.

Vidíme, že výuka venku se ve školách postupně více a více prosazuje a učitelé i vedení škol v ní spatřují velký přínos. Velice vám děkujeme za vaši práci a přejeme vám i dětem krásné, odpočinkové a inspirativní prázdniny. 

Vloženo Od
Tags: Ozvěny z Lesa


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa? Přihlaste se k odběru newsletteru.