MŠ Blatenská: Předškoláci objevují les všemi smysly

Les všemi svými smysly s naší metodikou v letošním školním roce poznávaly kromě školních dětí i předškolní – v jedné pražské mateřské školce. Spoustu toho vyzkoušely, prozkoumaly, a naučily se, třeba vyrábět svačinky pro lesní zvěř.

Program Les ve škole je primárně určen základním školám. Přesto se dá ušít na míru i mladším dětem v mateřských školách, protože dává dětem dostatek prostoru k učení vlastním prožitkem. A že se dá do lesa často chodit i ve velkém městě,  dokazuje mateřská škola Blatenská v Praze 4.

Projekt na téma Les všemi smysly z metodiky pro první třídu po celý školní rok realizovala paní učitelka Radka Bubeníčková s třídou Tygříků. Děti tak během čtyř výprav do Kunratického lesa měly možnost pozorovat proměny lesa ve všech ročních obdobích, část aktivit pak dělaly v prostředí školky.

Velký přínos tohoto projektu vidím v tom, že v průběhu činností byly děti vedeny k samostatnému rozhodování, vyjádření svého názoru, rozvíjely tvořivost, učily se pracovat samostatně, ale i spolupracovat se skupinou. Děti mohly aktivně objevovat a poznávat lesní svět hlavně prostřednictvím činností a her, které jim umožnily zkoušet, experimentovat a manipulovat s přírodninami. V průběhu projektu děti ochotně spolupracovaly a bylo vidět, že pracují s radostí a se zaujetím. Děti se naučily ohleduplně chovat a pohybovat v lese. Vytvořily si kladný vztah k tomuto prostředí,“ započne vyprávění paní učitelka Tygříků, Radka Bubeníčková.  

„Děti se na začátku roku seznámily s projektem a všichni si vyrobily vlastního ponožkového maňáska, který je doprovázel celým rokem. Tato část děti  nesmírně bavila. Ponožky se navzájem představily a povídaly si, na co se těší do lesa.  Následně si děti společně s ponožkami vytvořily plakát s ponožkovým desaterem, který si vystavily ve třídě. Jedná se o přehled slušného a neslušného chování v lese a díky tomu, že se děti na jeho výrobě podílely, mnohem snadněji si pravidla zapamatovaly. Do lesního deníku si děti pomocí kreslení a lepení z každé výpravy zaznamenávaly svoje zážitky. Práce s deníkem děti také bavila. Velice zajímavým námětem bylo sbírání lesních barev a kreslení přírodninami na paletky. Kromě plakátku měly děti ve třídě k dispozici krabici s nasbíranými přírodninami z každé výpravy. Ta se nazývala lapač zážitků, se kterým si děti mohly kdykoliv pracovat. Každá výprava v průběhu školního roku měla trochu jiné zaměření. Po každé výpravě následovalo povídání o zážitcích, a o tom, co se nám podařilo i nepodařilo a jak jsme se chovali v lese. Podzimní výprava byla zaměřená na zrakové vnímání, zimní výprava se věnovala spíše sluchovému vnímání a jarní výprava umožnila dětem poznávat les dalšími smysly, a to hmatem a čichem.“

„Děti nejvíce bavilo stavění lesních domečků pro ponožky, různé pohybové hry, hádanky, a také příprava svačiny pro lesní zvířátka. Protože jsme si s dětmi vybrali v lese několik míst, na které jsme se pravidelně vraceli, měly možnost porovnávat změny v lese v průběhu ročních období. Na závěr jsme si s dětmi udělali přehlídku deníků a ponožek, a uzavřeli tak společné putování povídáním o našich zážitcích,“ dodává paní učitelka.  

Vloženo Od


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa? Přihlaste se k odběru newsletteru.