Předkrm a zákusek v lesní pedagogice

Letošní kongres lesní pedagogiky, který se konal v Lotyšsku, byl nabitý zajímavostmi a tipy pro terénní výuku. Jaké byly naše postřehy, se dočtete v novém článku.

Kongres, v pořadí už 14., tentokrát probíhal v Rize a v okolních přírodních lokalitách. Zúčastnilo se ho přes 170 lesních pedagogů z 18 evropských zemí a Japonska. Letošním organizátorem byl podnik státních lotyšských lesů, Česká republika i Slovensko byly zastoupeny velmi hojně celkovými téměř 30 účastníky. Přijelo i několik lesních pedagogů, se kterými jsme v kontaktu v síti LEAF – Learning about Forests (viz fotka v příloze - u moře s Barrym McGonigal – mezinárodní ředitel LEAF, zcela vlevo Sirpa Karkkainen – státní lesy Finsko, druhá zleva Kristien Ooms – Belgie).

Na kongresu promluvil i zástupce ministerstva školství, který se vyjádřil, že nově vznikající vzdělávací standardy jsou pro lotyšské učitele příležitostí, aby učení probíhalo více v reálném světě. A les je dokonalým místem k učení, kde žáci přijdou nejen ke konkrétním znalostem, ale i k celé paletě kompetencí zásadních pro 21. století. Zazněla vize Lotyšska posílit tzv. bio-ekonomiku založenou na znalostech (tzv. Knowledge Based Bio-Economy).

SMRKOVÉ BONBÓNY Z LOTYŠSKÝCH LESŮ

Zajímavostí lotyšských lesů je skutečnost, že od druhé poloviny 20. století jejich plocha vzrostla na dvojnásobek (nynějších 52 % plochy) a školství i průmysl se snaží tento nárůst zohlednit. Lotyši jsou také velmi vynalézaví. Produkují kupříkladu smrkové bonbóny a smrkový nápoj podobný kole. Lesu i dřevu se tu snaží dodat vysokou přidanou hodnotu, např. přípravou velmi kvalitních montovaných dřevostaveb, nábytku, designem.

CO DĚLAT PŘED A PO TERÉNNÍ LEKCI

Jednu ze tří hlavních prezentací na kongresu dostal na starost Jan Froněk – koordinátor programu Les ve škole.

„Měl jsem zadání, abych publiku složenému z lesníků a z učitelů nabídnul podněty ke vzájemné spolupráci, která povede k hlubšímu a trvalejšímu učení u dětí. Zaměřil jsem se tedy na to, co mohou učitelé a lesní pedagogové dělat před terénní akcí se žáky a po ní. Kdyby taková terénní vzdělávací akce byla hlavních chodem, tak se prezentace zaměřovala na předkrm a na dezert,“ komentuje Honza.

Díky ochotě mnoha lektorů a učitelů z ekocenter, ze škol i ze zahraničních LEAF koordinátorů se posbírala řada doporučení, co může lesní pedagog a učitel dělat před a po terénní výuce.

Doporučení učitelům:

  • Podnikejte výuku venku častěji – snížíte efekt novosti, žáci si zvyknou a odpadnou šumy.
  • Pomozte žákům pochopit, jak učení venku souvisí s tím, co probíráte ve třídě.
  • Využívejte s dětmi přírodní materiály, které donesou z lesa..
  • Podporujte psaní vlastního učebního deníku.

Doporučení lesním pedagogům:

  • Zorientujte se v učebních osnovách, abyste byli učitelům schopni představit, jak se to, co se žáci musí naučit, naučí právě v lese.
  • Nabídněte učitelům materiály pro žáky, které pomohou děti naladit před akcí a které jim pomohou navázat v tématu lesa i po návratu do školy.
  • Doporučte učitelům užitečné mobilní aplikace, které si žáci mohou vyzkoušet před výpravou.

Učitelé i lesní pedagogové:

  • Věnujte pozornost reflexi, protože “Zkušenost není to, co se vám stalo; zkušenost je to, jak naložíte s tím, co se stalo.“ (Aldous Huxley)

Podrobnější seznam nápadů a doporučení najdete tady.

Milým překvapením pro nás bylo, že většinu doporučovaných tipů najdete v metodikách Lesa ve škole. Posuďte sami.

Vloženo Od


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa? Přihlaste se k odběru newsletteru.