Žáky nejvíc baví to, co si mohou vyzkoušet a osahat

Vyhlašují soutěž o nejvyšší stavbu z přírodnin, vyrábí lesní skřítky a zapojují se do čištění břehů řeky Úpy: Základní škola Úpice-Lány.

Pakliže přálo počasí, snažili jsme se chodit ven, poznávali jsme les, který máme deset minut chůze od školy. Děti byly zapojovány do takových aktivit, které je měly naučit les nejenom poznávat, ale také si v něm hrát, neboť bylo v mnoha případech patrné, že děti chodí ven pomálu. Některé téměř vůbec.

Bylo úžasné pozorovat, jak při venkovních aktivitách děti ožily a postupem času si jejich zařazování do výuky samy přály.

Soutěžili jsme o nejvyšší stavbu z volně dostupných přírodnin, vyráběli jsme lesní skřítky, pořídili jsme si výstavku frotáží kůry, fotili jsme lesní pohlednice, poznávali jsme rostliny a stromy, které se vyskytují v blízkém okolí školy atd. Zapojili jsme se do projektu s názvem Den Země a Igelitiáda, který se věnuje především čištění břehů řeky Úpy, ale v některých místech se tato činnost dotýká i místních lesů - více informací se lze dočíst na webu http://evvo.zsul.cz/.

Co žáky při výpravách ven nejvíce zaujalo? Úplně běžné věci, kterým by se pravděpodobně tolik nedivili, kdyby byli více venku. Je užitečné naučit se vnímat les všemi smysly, nejenom očima. Žáci se do takových aktivit mnohem více ponořili, prožitek byl mnohem hlubší a trvalejší.
Bavilo mne učit děti reálnými příklady, které si mohly osahat přímo venku, v přírodě a ne jenom na obrázcích či videu. Být na čerstvém vzduchu. Naučit se improvizovat ve chvílích, kdy vám příroda postaví do cesty nečekaná překvapení.

Paní učitelka Petra Nývltová, ZŠ Úpice-Lány

Vloženo Od
Tags: Příklady dobré praxe


Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa? Přihlaste se k odběru newsletteru.